Wij willen graag onderstaande partijen bedanken voor het bijdragen aan en mede mogelijk maken van FEMME.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

Cultuur verbindt ons. We hebben elkaar nodig. Want zonder ons geen cultuur. En zonder cultuur geen ons. Daarom investeert het Cultuurfonds elk jaar 40 miljoen euro in cultuur en natuur in meer dan 3.500 projecten in Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Fonds Kultiveren

Fonds Kultiveren maakt mogelijk dat jongeren plezier beleven aan kunst en cultuur. Dat kan zijn muziek maken van elke soort, een voorstelling op locatie maken en spelen, en al die andere creatieve activiteiten die je meenemen in de onbegrensde en verrassende wereld van kunst en cultuur.

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van het culturele leven in de provincie Utrecht en de geboorteplaats van de schrijfster, Gorinchem. Voorheen maakte deze stad deel uit van de landstreek Vijfheerenlanden. Sinds 1 januari 2019 hoort dit gebied bij de provincie Utrecht.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het financieel ondersteunen van plaatselijke evenementen zoals lezingen, voordrachten, toneelvoorstellingen, concerten, exposities, uitvoeringen, culturele projecten met een verbindende factor en dergelijke.

Verder is het streven van de stichting de door Mien van ’t Sant geschreven romans bijeen te houden en te bewaren.